AJONEUVOJEN LUOKITUKSET JA MITAT

Tekstin tiedot pohjautuvat asetukseen ajoneuvojen käytöstä tiellä 1257/92 sekä myöhempiin asetusmuutoksiin. Tekstin päämitat ja massat ovat voimassa Suomen liikenteessä. Tekstistä löytyvät tiivistetyt perustiedot seuraaviin ajoneuvoja koskeviin asioihin (tarkennukset ja poikkeukset löydät itse asetuksesta, katso linkkikokoelma);

1 - luokitukset

2 - päämitat (pituus, korkeus, leveys)

3 - akseli- ja telimassat

4 - kokonaismassat

1 - Ajoneuvojen luokittelu lainsäädännössä :

Mopot ja moottoripyörät

L(1) = Mopo; kaksipyöräinen, voimanlähteenä enintään 50 cm3:n moottori ja suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h.

L(2) = Mopo; kolmipyöräinen, voimanlähteenä enintään 50 cm3:n moottori ja suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h.

L(3) = Moottoripyörä; kaksipyöräinen, voimanlähteenä yli 50 cm3:n polttomoottori tai suurin rakenteellinen nopeus on käyttövoimasta riippumatta suurempi kuin 45 km/h.

L(4) = Moottoripyörä; kaksipyöräinen, sivuvaunulla varustettu, voimanlähteenä yli 50 cm3:n polttomoottori tai suurin rakenteellinen nopeus on käyttövoimasta riippumatta suurempi kuin 45 km/h.

L(5) = Kolmipyöräinen ajoneuvo, jonka:

a) voimanlähteenä on yli 50 cm3:n polttomoottori tai suurin rakenteellinen nopeus on käyttövoimasta riippumatta suurempi kuin 45 km/h

b) pyörät on järjestetty symmetrisesti pituussuuntaan

c) kuormittamaton massa on enintään 1 000 kg

sekä nelipyöräinen ajoneuvo, jonka:

a) voimanlähteenä on yli 50 cm3:n ottomoottori tai muu moottori jonka teho ylittää 4 kW taikka jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 45 km/h

b) kuormittamaton massa on henkilökuljetukseen tarkoitettuna enintään 400 kg tai tavarankuljetukseen tarkoitettuna enintään 550 kg

c) moottorin teho ei ylitä 15 kW.

Autot

M(1) = henkilöauto, kuljettajan lisäksi tilaa enintään 8 henkilölle

M(2) = linja-auto, kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin 8 henkilölle, kokonaismassa enintään 5 tonnia

M(3) = linja-auto, kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin 8 henkilölle, kokonaismassa yli 5 tonnia

N(1) = pakettiauto, kuljettajan lisäksi tilaa enintään 8 henkilölle  kokonaismassa enintään 3,5 tonnia

N(2) = kuorma-auto, kuljettajan lisäksi tilaa enintään 8 henkilölle kokonaismassa yli 3,5 ja enintään 12 tonnia

N(3) = kuorma-auto, kuljettajan lisäksi tilaa enintään 8 henkilölle kokonaismassa yli 12 tonnia

Perävaunut

O(1) = kevytperävaunu, kokonaismassa enintään 0,75 tonnia

O(2) = perävaunu, kokonaismassa yli 0,75 ja enintään 3,5 tonnia

O(3) = perävaunu, kokonaismassa yli 3,5 ja enintään 10 tonnia

O(4) = perävaunu, kokonaismassa yli 10 tonnia

Ajoneuvojen massoista käytetään seuraavia termejä:

Ajoneuvon omamassa (omapaino)

= Massa täydessä ajokunnossa, tavanomaisilla varusteilla varustettuna (mm. vararengas, työkalut, poltto- ja voiteluaineet sekä jäähdytysneste)

Ajoneuvon kantavuus

= Suurin sallittu tavara- ja henkilökuormitus yhteensä (kuljettajan ja matkustajien painoksi lasketaan 70 kg/henkilö)

Ajoneuvon kokonaismassa (kokonaispaino)

= Ajoneuvon omamassan ja kantavuuden summa (omamassa + kantavuus)

Ajoneuvon akselimassa (akselipaino)

= Massa, joka ajoneuvon kokonaismassasta vaikuttaa akselin välityksellä tiehen.

 

 

Seuraavat päämitat ja massat ovat voimassa ainoastaan Suomen liikenteessä!

2- Ajoneuvojen päämitat

Ajoneuvojen pituudet:

1. Auton pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) linja-auto (M(2)- ja M(3)-luokka) 14,50 m, nivelrakenteisena kuitenkin 18,00 m

b) muu auto 12,00 m

2. Perävaunun pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) puoliperävaunu ja yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytetty varsinainen perävaunu: vetotapin pystyakselista tai etuakseliston kääntöpisteestä perävaunun perään 12,00 m vetotapin pystyakselista tai etuakseliston kääntöpisteestä vaakatasossa mihin tahansa sen etupuolella olevaan kohtaan 2,04 m

b) muu kuin a kohdassa tarkoitettu perävaunu vetoaisaa mukaan lukematta 12,50 m

3. Ajoneuvoyhdistelmän pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) kuorma-auton [N(2)- tai N(3)-luokka] ja puoliperävaunun yhdistelmä sekä muu kuin b tai c kohdassa tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä 16,50 m

b) auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä 18,75 m, josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien summa 15,65 m ja etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä perävaunun kuormatilan takapäähän 16,40 m

c) kuorma-auton [N(2)- ja N(3)-luokka] ja kaksi- tai useampiakselisen varsinaisen perävaunun sekä kuorma-auton, apuvaunun ja puoliperävaunun samoin kuin kuorma-auton, puoliperävaunun ja siihen kytketyn keskiakseli- tai varsinaisen perävaunun yhdistelmä 25,25 m, josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien summa 21,42 m.

Ajoneuvojen korkeudet:

Auton ja perävaunun suurin sallittu korkeus on 4,20 metriä. Tämä mitta ei saa ylittyä ajoneuvon ollessa kuormaamattomana tai mahdollinen akselinnostolaite yläasennossa.

Ajoneuvojen leveydet:

Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,55 metriä (astuu voimaan 1.1.2007). Henkilöauton [M(1)-luokka] suurin sallittu leveys on 2,50 metriä.

Enintään 3,5 tonnin perävaunun [O(1)- ja O(2)-luokka] leveys saa ylittää vetoauton leveyden.

Muun kuin keskiakseli- tai varsinaisen perävaunun leveys saa ylittää vetoauton leveyden enintään 0,15 metriä. Puoliperävaunun leveys saa ylittää vetoauton etuakselin kohdalta mitatun leveyden enintään 0,35 metriä.

 

 

3 - Ajoneuvojen akseli- ja telimassat

Ajoneuvojen akselimassat:

Auton tai perävaunun akselille kohdistuva massa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

 

a) muu kuin vetävä akseli 10 t

b) vetävä akseli 11,5 t

Ajoneuvojen telimassat:

1. Auton telille kohdistuva massa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

 

a) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä 11,5 t

b) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä mutta pienempi kuin 1,3 metriä 16 t

c) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi

kuin 1,8 metriä 18 t

d) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin

1,8 metriä 19 t *huom. ehto!

e) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on pienempi kuin 1,3 metriä 21 t

f) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on vähintään 1,3 metriä 24 t

 

*ehto! "vain jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia"

 

2. Perävaunun telille kohdistuva massa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

 

a) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä 11 t

b) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä mutta pienempi

kuin 1,3 metriä 16 t

c) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi

kuin 1,8 metriä 18 t

d) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,8 metriä 20 t

e) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on enintään 1,3 metriä 21 t

f) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä 24 t

g) neli- tai useampiakselinen teli 24 t

 

 

4 - Ajoneuvojen kokonaismassat:

1. Auton kokonaismassa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

 

a) kaksiakselinen auto 18 t

b) kolmiakselinen auto 25 t

c) kolmiakselinen auto 26 t *huom. ehto!

d) kolmiakselinen nivellinja-auto 28 t

e) neliakselinen auto 31 t

f) neliakselinen auto 32 t *huom. ehto!

g) viisiakselinen auto 38 t

*ehto! "vain jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia"

- Neli- tai viisiakselisen auton kokonaismassa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 270 kg, kun on kysymys neliakselisesta autosta, ja 350 kg, kun on kysymys viisiakselisesta autosta, jokaiselta 0,10 metriltä, jonka auton äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä.

- Ajoneuvon massasta tulee vähintään 20 prosenttia kohdistua ohjaavaan akseliin tai ohjaaviin akseleihin. Henkilöauton massasta, auton ollessa kuormattu suurinta rekisteröinnissä ja käytössä sallittua massaa ja täyttä taka-akselistolle kohdistuvaa massaa vastaavasti, tulee kuitenkin vähintään 30 prosenttia kohdistua etuakselille.

- M(2)-, M(3)- ja N-luokan ajoneuvon massasta tulee vähintään 25 prosenttia kohdistua vetävään akseliin tai vetäviin akseleihin.

 

2. Auton ja perävaunun yhdistelmän kokonaismassa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

 

a) auton ja puoliperävaunun yhdistelmä 48 t

b) auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä 44 t

c) auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä tai

auton, apuvaunun ja puoliperävaunun yhdistelmä tai

auton, puoliperävaunun ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä tai

auton, puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä:

neliakselisena 36 t

viisiakselisena 44 t

kuusiakselisena 53 t

vähintään seitsemänakselisena 60 t

- Akselien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon akselille kohdistuvalta massaltaan alle viiden tonnin akselia

- Auton ja siihen kytketyn perävaunun muodostaman kokonaismassaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 270 kg jokaiselta 10 senttimetriltä, jonka ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäisten akselien väli ylittää 1,80 metriä.

- Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 40 tonnia, auton takimmaisen ja kokonaismassaltaan yli 10 tonnin perävaunun etummaisen akselin välin tulee olla vähintään 3,0 metriä.