KURSSIPALAUTE

AUTOALAN YLEISTAIDOT

Olet suorittanut Autoalan yleistaidot -verkkokurssin, hienoa. Verkko-oppimisen ja kurssin kehittämiseksi pyydän ilmaisemaan rehellisen mielipiteesi kurssista. Lähetä vastauksesi sähköpostilla (tai muulla sovitulla tavalla).

Arvioi seuraavat väittämät kouluarvoasteikolla 1 - 5. 

1. Opin kurssiin liittyvät asiat

2. Opin autoalan englantia

3. Opin verkon käyttöä

4. Kurssi sisälsi minulle tarpeellista tietoa

5. Kurssilla opittavista asioista on minulle käytännön hyötyä

6. Tehtävien sisältämät ohjeet ilmaistiin

7. Löysin tehtäviin liittyvät materiaalit hyvin

8. Tehtäviin sisältyi mielestäni paljon työtä

9. Kurssin aikataulutus oli onnistunut

10. Olen tyytyväinen ohjaajalta saamaani ohjaukseen

11. Verkko-opetus soveltuu opetusmuodoksi kurssille

12. Kokonaisarvio kurssista

Vastaa seuraaviin kysymyksiin kirjallisesti.

A) Mikä oli kurssissa parasta?

B) Mikä oli kurssissa puutteellisinta?

C) Mikä osio jäi parhaiten mieleesi?

D) Mikä osio jäi huonoiten mieleesi?

E) Muut kommentit

 

Kiitos yhteistyöstä!!!