TEHTÄVÄ 1

AUTON HISTORIA

Monet meistä käyttävät autoa, mutta kenen keksintö se alkujaan olikaan? Mikä mahtoi olla ensimmäisen auton huippunopeus ja kuka keksi ensimmäisen polttomoottorin? Näihin ja moniin muihin auton historiaan liittyviin kysymyksiin löydät vastaukset tämän tehtävän myötä…

Tehtävä:
Auton historiaan ja kehitykseen ovat vaikuttaneet merkittävästi mm. seuraavat henkilöt:

- Carl Benz
- Gottlieb Daimler
- Rudolf Diesel
- Henry Ford
- Jean Joseph Etienne Lenoir
- Nicolaus Otto

Tee tiivistetty, kirjallinen esittely kyseisistä henkilöistä.  Laita henkilöt syntymäajan mukaiseen järjestykseen.
Esittelyssä tulee ilmetä vähintään seuraavat asiat:

Henkilön syntymä- ja kuolinajankohta, kansallisuus ja tärkeimmät keksinnöt/vaikutus autoalalla. Tämän lisäksi on suotavaa selvittää myös henkilön koulutus-/työhistoriaa, mahdolliset yhteistyökumppanit, yritystoiminta jne. jne.

Palauta kirjallinen selvitys ohjaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen (tai muulla sovitulla tavalla) arviointia varten. Nimeä tehtävä koodilla oma_nimi_tehtävä1 (esim. rami_kantola_tehtävä1).

Muistathan merkitä tehtävääsi myös oman nimesi, luokka-/ryhmätunnuksesi sekä sähköpostiosoitteesi!!! Kun ohjaaja on arvioinut tehtävän (asteikolla hyväksytty / täydennettävä) hyväksytyksi ja antanut palautteen, voit jatkaa kurssia seuraavaan osioon!

HUOM! Lue ensin opetusmateriaali täältä. Lisää tietolähteitä löydät linkkikokoelmasta!