TEHTÄVÄ 4

 

AUTON TUNNISTAMINEN JA KATSASTAMINEN

Joka vuosi eteen tulevaa pelkoa siitä, mahtaako auto päästä katsastuksesta läpi, voi helpottaa, kun tietää mihin seikkoihin konttorilla kiinnitetään huomiota. Tämän tehtävän jälkeen tiedät myös mm. milloin mikäkin ajoneuvo tulee katsastaa, missä katsastukset tulee suorittaa ja mitä tietoja löytyy auton rekisteriotteesta. Kannattaa siis opiskella hyvin!!!

A) KATSASTUSKOHTEET:

- Auton katsastuskohteet on jaettu kymmeneen pääryhmään. Tehtävänäsi on valita täältä löytyvästä opetusmateriaalista, kustakin pääryhmästä kaksi kohdetta ja perustella, miksi niiden täytyy ajoneuvossa toimia? Mitä voi tapahtua jos valitsemasi kohteet eivät ole kunnossa? Anna käytännön esimerkki!

B) REKISTERIOTE:

- Jokaisen auton rekisteriotteesta löytyy ainakin auton rekisterinumero ja auton omistaja. Mutta mitä kaikkia muita tietoja saat selville rekisteriotteesta. Apunasi voit käyttää linkkilistan lähteitä tai vaikka oman autosi rekisteriotetta. Tee löytämistäsi tiedoista selkeä lista, jonka lähetät ohjaajalle (kts. palautusohjeet)

C) MÄÄRÄAIKAISKATSASTUSAJANKOHDAT:

- Opiskele ensin opetusmateriaali täältä. Vastaa materiaalin ja linkkilistan lähteiden avulla seuraaviin kysymyksiin:

1. Eletään tätä vuotta. Milloin seuraavat autot ja perävaunut on viimeistään katsastettava?

a) rekisterinumero: ABC-123, käyttöönottopäivä 00.00.1988.
b) rekisterinumero: BBB-366, käyttöönottopäivä 00.00.1975.
c) rekisterinumero: ABC-456, käyttöönottopäivä 30.6.2000.
d) rekisterinumero: AAA-777, käyttöönottopäivä 31.12.2003.
e) rekisterinumero: ABC-789, käyttöönottopäivä 25.7.1998 (hylätty määräaikaiskatsastuksessa 30.6. kuluvaa vuotta).
f) rekisterinumero: MR-123 (museorekisteröity heti kun on ollut mahdollista), käyttöönottopäivä 12.12.1955.
g) perävaunu 600 kg, rekisterinumero PPP-375, käyttöönottopäivä 1.1.2002.
h) perävaunu 800 kg, rekisterinumero PPP-123, käyttöönottopäivä 00.00.1980.
i) perävaunu 4000 kg, rekisterinumero PPP-999, käyttöönottopäivä 23.5.1998.

2. Milloin katsastuksen voi aikaisintaan suorittaa henkilöautolle? Entä kuorma-autolle?

3. Milloin määräaikaiskatsastuksessa hylätty ajoneuvo tulee viimeistään uudelleen katsastaa? Mitä muita ehtoja katsastukseen liittyy?

4. Jos ajoneuvo on määräaikaiskatsastuksessa hylätty, kuinka kauan sitä voi korjattuna käyttää vielä liikenteessä?

5. Milloin tänään rekisteröity ja käyttöönotettu uusi henkilöauto on katsastettava ensimmäisen kerran? Entä toisen kerran? Onko poikkeuksia?

Palautusohjeet:

Vastaa kaikkiin kysymyksiin ja palauta jollakin tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. Word) tekemäsi tehtävä yhtenä selkeänä kokonaisuutena (eriteltynä osioihin a, b ja c) ohjaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen (tai muulla sovitulla tavalla).

Nimeä tehtävä koodilla oma_nimi_tehtävä4 (esim. rami_kantola_tehtävä4). Merkitse tehtävääsi selvästi nimesi, luokka/-ryhmätunnuksesi ja sähköpostiosoitteesi.

Ohjaaja arvioi tehtäväsi ja antaa siitä palautteen. Kun olet saanut tehtäväsi kaikista osista hyväksytyn arvion, voit jatkaa seuraavaan osioon.