TEHTÄVÄ 5

AUTO JA YHTEISKUNTA

Tässä tehtävässä saat vihdoin oikein todella käyttää omia aivojasi ja mielipiteitäsi!!!

OSA I

Tehtävänäsi on luetteloida ja perustella vähintään 10 yksityisautoilun etua ja 10 yksityisautoilun haittaa. Mieti autoilun vaikutuksia erityisesti päästöjen, tiestön, liikenteen ja työllistämisen kannalta. Muista perustella luettelemasi väittämät, sillä tarvitset pohtimiasi perusteluja tehtävän toisessa osassa!

Palauta kirjallinen tuotoksesi ohjaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen (tai muulla sovitulla tavalla) arviointia (hyväksytty/täydennettävä) varten. Nimeä tehtäväsi koodilla oma_nimi_tehtävä5. Merkitsethän tehtävääsi myös oman nimesi, luokka/-ryhmätunnuksesi sekä sähköpostiosoitteesi.

OSA II

Ohjaaja jakaa ryhmän sattumanvaraisesti niin, että puolet ryhmästä on yksityisautoilun puolesta ja puolet sitä vastaan. Tämän jälkeen käydään chat-keskustelu sovittuna ajankohtana. Ohjaaja toimii keskustelun puheenjohtajana ja varmistaa, että jokaisella on jotain sanottavaa….

Mitä paremmin ja monipuolisemmin pystyt perustelemaan väitteesi, sen helpommin nujerrat vastapuolesi… Valmistaudu siis huolella!!!

HUOM!!!
Tietolähteitä aiheeseen löytyy linkkilistasta!

(Kun olet saanut tehtävän molemmista osista ohjaajaltasi hyväksytyn arvioinnin ja palautteen, voit jatkaa kurssia seuraavaan osioon.)